Kontakt

Dane kontaktowe

Telefon
+48 22 122 0234

E-mail
info@wiecejmiejsca.pl

Jesteśmy do dyspozycji
poniedziałek – piątek, 10:00-20:30
sobota, 10:00-16:30

Więcej Miejsca Sp. z o.o.
Łuki Wielkie 3/7
02-434 Warszawa

Nr. konta bankowego
03 1030 0019 0109 8503 0010 4397

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000535460

NIP: 522-302-15-62
Kapitał zakładowy: 10.850 zł

Napisz do nas

info@wiecejmiejsca.pl
+48 22 122 0234

Jesteśmy do dyspozycji:
poniedziałek – piątek, 10:00-20:30
sobota, 10:00-16:30