Kontakt - Więcej Miejsca

Specjalne oferty

Kliknij i Zobacz Szczegóły

Kontakt

Dane kontaktowe

Telefon
+48 22 122 0234

E-mail
info@wiecejmiejsca.pl

Jesteśmy do dyspozycji
poniedziałek – piątek, 8:30-20:30
sobota, 9:00-16:30

Więcej Miejsca Sp. z o.o.
Czereśniowa 98 / 133
02-456 Warszawa
woj. mazowieckie

Nr. konta bankowego
03 1030 0019 0109 8503 0010 4397

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000535460

NIP: 522-302-15-62
Kapitał zakładowy: 77.000 zł

Napisz do nas

Zaznaczając przycisk wyboru oświadczam, iż zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu kontaktowym przez Więcej Miejsca sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łuki Wielkie nr 3 lok. 7, kod pocztowy: 02-434 Warszawa, KRS 535460, NIP 5223021562, REGON 360345958 w celu kontaktu z moją osobą oraz udzielenia Ci odpowiedzi na zadane pytanie.*
Rozwiń
Administratorem Twoich danych osobowych przekazywanych na niniejszej stronie jest Więcej Miejsca sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łuki Wielkie nr 3 lok. 7, kod pocztowy: 02-434 Warszawa, KRS 535460, NIP 5223021562, REGON 360345958, Telefon +48 22 122 0234, E-mail: info@wiecejmiejsca.pl.

Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe przekazane w ramach formularza kontaktu mogą być wykorzystywane w celu świadczenia na Twoją rzecz usługi kontaktu oraz udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie oraz w konsekwencji w celu zawarcia umowy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO).

Będziemy przetwarzać kategorie Twoich danych osobowych takie jak podstawowe dane identyfikacyjne i dane dotyczące możliwości kontaktu z Tobą.

Twoje dane osobowe możemy udostępniać podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu.

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Przysługuje Ci prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,
  2. do sprostowania (poprawiania swoich danych),
  3. do usunięcia danych,
  4. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  6. do przenoszenia danych,
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz Użytkowniku na naszej stronie internetowej w polityce prywatności, pod adresem https://www.wiecejmiejsca.pl/polityka-prywatnosci/.

Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na pytanie czy brakiem możliwości kontaktu z Tobą.

info@wiecejmiejsca.pl
+48 22 122 0234

Jesteśmy do dyspozycji:
poniedziałek – piątek, 10:00-20:30
sobota, 10:00-16:30