Polityka prywatności

Mając na uwadze, jak ważne jest dla Użytkowników i Klientów serwisu www.wiecejmiejsca.pl zapewnienie bezpieczeństwa danych, stworzyliśmy niniejszą Politykę prywatności.

 1. Korzystanie z serwisu www.wiecejmiejsca.pl jest równoznaczne z akceptują niniejszego dokumentu.
 2. Administratorem danych jest Więcej Miejsca sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łuki Wielkie nr 3 lok. 7, kod pocztowy: 02-434 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 535460, NIP 5223021562, REGON 360345958 o kapitale zakładowym 5.000 złotych.
 3. Więcej Miejsca sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych Klientów i prowadzi działania mające na celu ograniczenie dostępu do danych w możliwie największym stopniu,
  z zastrzeżeniem wyjątków wymaganych prawem.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest upoważnienie przyznane przez Klienta,
  jak również przepisy ustawowe względem danych niezbędnych w celu zawarcia z Więcej Miejsca umowy o świadczenie usług.
 5. Przechowywanie i przetwarzanie danych jest zgodne z wymogami polskiego prawa i odbywa się na zabezpieczonych serwerach.
 6. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem danych niezbędnych do dokonania Rejestracji.
 7. Dane przekazywane przez Klientów w trakcie Rejestracji są wykorzystywane dla celów logistycznych, księgowych, do kontaktowania się z Klientem w ramach obsługi Portalu oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem Umowy o świadczenie usług.
  W przypadku zgody Klienta, może być także użyte w celach marketingowych.
 8. Dane Klientów korzystających z Portalu www.wiecejmiejsca.pl są poufne i nie są udostępniane osobom trzecim. Wyjątkiem są sytuacje, w których dane Klientów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Więcej Miejsca i za zgodą Klienta.
 9. W przypadku uzyskania przez Więcej Miejsca informacji o korzystaniu przez Klienta z usług niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa, Więcej Miejsca ma prawo wykorzystywać dane Klienta w celu ustalenia jego odpowiedzialności.
 10. Więcej Miejsca zapewnia Klientom możliwość przeglądania, modyfikacji oraz usunięcia danych, o ile Użytkownik wyrazi wprost taką wolę.
 11. Administrator wykorzystuje na Portalu pliki „cookies”. Pliki „cookies” należy rozumieć jako dane informatyczne – zazwyczaj pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach Klientów, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie,
  z którego korzysta Klient i odpowiednio wyświetlić stronę internetową. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki „cookies” używane są przez Więcej Miejsca
  w celu dostosowywania zawartości strony do użytkownika. Pomagają lepiej rozumieć sposób,
  w jaki użytkownik korzysta z serwisu (na podstawie statystyk).

  Przeglądarki internetowe domyślnie pozwalają na umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu Klienta. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w przeglądarce internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Klient. Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej www.wiecejmiejsca.pl. Wykorzystywane przez Więcej Miejsca pliki “cookies” nie mają dostępu do danych zawartych na dysku użytkownika Portalu, nie umożliwiają ustalenia jego tożsamości oraz nie śledzą aktywności użytkownika Portalu www.wiecejmiejsca.pl po opuszczeniu jego witryny.

 12. Powyższa Polityka prywatności obowiązuje wyłącznie na portalu Administratora. W przypadku łączenia się z innymi witrynami, Więcej Miejsca nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania polityki prywatności na innych stronach.
 13. Więcej Miejsca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności. Ewentualne zmiany Polityki prywatności nie będą naruszały podstawowej zasady bezpieczeństwa i ochrony danych użytkowników.
Wróć do początku

info@wiecejmiejsca.pl
+48 22 122 0234

Jesteśmy do dyspozycji:
poniedziałek – piątek, 10:00-20:30
sobota, 10:00-16:30